02187654321
0

عرضه اولیه آبادا

خرید عرضه اولیه آبادا - تولید نیروی برق آبادان

📌تاریخ عرضه : چهارشنبه یکم مرداد ماه 99

👈 دامنه قیمتی: 1470 تا 1550 تومان
👈حداکثر سهمیه هر کد: 200 سهم
👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 310 هزار تومان

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *