02187654321
0

عرضه اولیه “غکوروش”

خرید عرضه اولیه غکوروش - شرکت صنعت غدایی کوروش

📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 29 مرداد ۹۹

👈 دامنه قیمتی:  2755 تا 2900 تومان
👈حداکثر سهمیه هر کد: 100 سهم
👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 292 هزار تومان

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *