02187654321
0
محتوای زرماکارون
غزر

عرضه اولیه غزر

خرید عرضه اولیه غزر - شرکت صنعتی زر ماکارون 📌تاریخ عرضه : چهارشنبه هشتم مرداد ماه ۹۹ 👈 دامنه قیمتی:  37750 تا 39750 ریال 👈حداکثر سهمیه هر کد: 150 سهم 👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 597 هزار تومان
غزر

لغو شدن عرضه اولیه غزر

پیرو اطلاعیه سازمان بورس , عرضه اولیه غزر که قرار بود امروز مورخ 4 تیر ماه 99 عرضه شد لغو و به تاریخ دیگری موکول شد متن نامه سازمان بورس: تاریخ عرضه را متعاقبا از همین رسانه به اطلاع شما ...