02187654321
0
محتوای زملارد
زملارد

عرضه اولیه “زملارد”

خرید عرضه اولیه زملاد - شرکت کشاوری و دامپروری ملارد شیر 📌تاریخ ثبت سفارش: سه شنبه 21 مرداد 99 👈 دامنه قیمتی:  2,000 تا 2,100 ریال 👈حداکثر سهمیه هر کد: 20 سهم 👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 42 هزار تومان