02187654321
0
محتوای عرضه اولیه
شرکت آبادا

عرضه اولیه آبادا

خرید عرضه اولیه آبادا - تولید نیروی برق آبادان 📌تاریخ عرضه : چهارشنبه یکم مرداد ماه 99 👈 دامنه قیمتی: 1470 تا 1550 تومان 👈حداکثر سهمیه هر کد: 200 سهم 👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 310 هزار تومان
غزر

لغو شدن عرضه اولیه غزر

پیرو اطلاعیه سازمان بورس , عرضه اولیه غزر که قرار بود امروز مورخ 4 تیر ماه 99 عرضه شد لغو و به تاریخ دیگری موکول شد متن نامه سازمان بورس: تاریخ عرضه را متعاقبا از همین رسانه به اطلاع شما ...