عرضه اولیه شاروم

خرید عرضه اولیه شاروم - پتروشیمی ارومیه

📌تاریخ ثبت سفارش : سه شنبه پانزدهم مرداد ماه ۹۹

👈 دامنه قیمتی:  
👈حداکثر سهمیه هر کد: 
👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 

6200 تا 6300 ریال
40 سهم
 25.200 هزار تومان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *