خرید عرضه اولیه “اپال”

عرضه اولیه بوعلی - اُپال - شرکت فرآوری معدی کانی پارس

📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 26 آذر ماه ۹۹

👈 دامنه قیمتی:  1400 تا 1480 تومان
👈حداکثر سهمیه هر کد: 700 سهم
👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 1/036/000هزار تومان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *