02187654321
0
لیست مطالب
logo-sepehrsaderat

عرضه اولیه “وسپهر” – فرابورس

خرید عرضه اولیه وسپهر - شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات 📌تاریخ ثبت سفارش: یکشنبه 30 شهریور ماه ۹۹ دامنه قیمتی:  950  تا 1010 تومان حداکثر سهمیه هر کد: 1100 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 1.111.000 تومان
ثامید

عرضه اولیه “ثامید”

خرید عرضه اولیه "ثامید" - شرکت توسعه و عمران امید 📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 19 شهریور ماه ۹۹ دامنه قیمتی:  166  تا 175 تومان حداکثر سهمیه هر کد: 1200 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 210 هزار تومان
بپیوند

عرضه اولیه “بپیوند”

خرید عرضه اولیه "بپیوند" - شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس 📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 11 شهریور ماه ۹۹ دامنه قیمتی:  1830 تا 1850 تومان حداکثر سهمیه هر کد: ۱۵۰ سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 278.5 هزار تومان
گدُنا

عرضه اولیه “گدنا”

خرید عرضه اولیه گدنا - شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (فرابورس) 📌تاریخ ثبت سفارش: سه شنبه 28 مرداد ۹۹ دامنه قیمتی:  580 تا 600 تومان حداکثر سهمیه هر کد: 20 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 12 هزار تومان
غکوروش

عرضه اولیه “غکوروش”

خرید عرضه اولیه غکوروش - شرکت صنعت غدایی کوروش 📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 29 مرداد ۹۹ دامنه قیمتی:  2755 تا 2900 تومان حداکثر سهمیه هر کد: 100 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 292 هزار تومان
ثبهساز

عرضه اولیه “ثبهساز”

خرید عرضه اولیه ثبهساز - شرکت بهساز کاشانه تهران 📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 22 مرداد 99 👈 دامنه قیمتی:  20,90 تا 2,200 ریال 👈حداکثر سهمیه هر کد: 1000 سهم 👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 221 هزار تومان
زملارد

عرضه اولیه “زملارد”

خرید عرضه اولیه زملاد - شرکت کشاوری و دامپروری ملارد شیر 📌تاریخ ثبت سفارش: سه شنبه 21 مرداد 99 👈 دامنه قیمتی:  2,000 تا 2,100 ریال 👈حداکثر سهمیه هر کد: 20 سهم 👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 42 هزار تومان
عرضه-اولیه-تامین-سرمایه-امین

عرضه اولیه “امین”

📌تاریخ ثبت سفارش : چهار شنبه پانزدهم مرداد ماه ۹۹ 👈 دامنه قیمتی: 9800 تا 10400 ریال 👈حداکثر سهمیه هر کد: 300 سهم 👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 313.200 تومان
پتروشیمی ارومیه

عرضه اولیه شاروم

خرید عرضه اولیه شاروم - پتروشیمی ارومیه 📌تاریخ ثبت سفارش : سه شنبه پانزدهم مرداد ماه ۹۹ 👈 دامنه قیمتی: 👈حداکثر سهمیه هر کد: 👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 6200 تا 6300 ریال 40 سهم 25.200 هزار تومان
غزر

عرضه اولیه غزر

خرید عرضه اولیه غزر - شرکت صنعتی زر ماکارون 📌تاریخ عرضه : چهارشنبه هشتم مرداد ماه ۹۹ 👈 دامنه قیمتی:  37750 تا 39750 ریال 👈حداکثر سهمیه هر کد: 150 سهم 👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 597 هزار تومان
1 2