عرضه اولیه “وسپهر” – فرابورس

خرید عرضه اولیه وسپهر - شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات

📌تاریخ ثبت سفارش: یکشنبه 30 شهریور ماه ۹۹

👈 دامنه قیمتی:  950  تا 1010 تومان
👈حداکثر سهمیه هر کد: 1100 سهم
👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 1.111.000 تومان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *