عرضه اولیه “ثامید”

خرید عرضه اولیه "ثامید" - شرکت توسعه و عمران امید

📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 19 شهریور ماه ۹۹

👈 دامنه قیمتی:  166  تا 175 تومان
👈حداکثر سهمیه هر کد: 1200 سهم
👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 210 هزار تومان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *