عرضه اولیه “بپیوند”

خرید عرضه اولیه "بپیوند" - شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس

📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 11 شهریور ماه ۹۹

👈 دامنه قیمتی:  1830 تا 1850 تومان
👈حداکثر سهمیه هر کد: ۱۵۰ سهم
👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 278.5 هزار تومان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *