خرید عرضه اولیه “وکبهمن”

خرید عرضه اولیه "وکبهمن" - شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

📌تاریخ ثبت سفارش: سه شنبه 18 آذر ماه ۹۹

👈 دامنه قیمتی:  1420 تا 1448 تومان
👈حداکثر سهمیه هر کد: 100 سهم
👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 145 هزار تومان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *