عرضه اولیه “زملارد”

خرید عرضه اولیه زملاد - شرکت کشاوری و دامپروری ملارد شیر

📌تاریخ ثبت سفارش: سه شنبه 21 مرداد 99

👈 دامنه قیمتی:  2,000 تا 2,100 ریال
👈حداکثر سهمیه هر کد: 20 سهم
👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 42 هزار تومان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *